Design af nyt produkt


Har I udformet et nyt udseende på et produkt,

som I anser for at være unikt, og med risiko for at andre vil plagiere det,

er en designregistrering en mulighed for at kunne afbøde de værste efterligninger.

 

Ved en designregistrering beskyttes en vares/en konstruktions ydre udseende, således at andre ikke lovligt kan kopiere produktet. Der foretages afbildning eller udarbejdes tegninger af den pågældende vare fra forskellige vinkler, således at designet og dets rumstruktur er klart. En designregistrering kan gælde op til 25 år.

 

Hvad er fordelen for jer ved at få udarbejdet en designregistrering?

I får en relativ billig rettighed, som I kan håndhæve over for kopister og som klart dokumenterer, hvem der ejer en given formgivning af en vare og hvornår rettigheden er etableret.

 

Hvad får I?

I får et registrerings-dokument, som I kan benytte i jeres markedsføring af jeres nye vare og på den måde dels anskueliggøre over for kunderne, at I har et unikt produkt, dels signalere overfor eventuelle kopister, at risikoen for en retssag, hvor I vinder, er markant.