Patentovervågning


Patentovervågning er en god løsning,

når I vil vide, hvad der rører sig af nye patentansøgninger inden for jeres tekniske område.

 

Patentovervågning er relevant for virksomheder, der gerne vil vide, hvad udvalgte konkurrenter har af patentaktivitet og/eller I ønsker at følge med i et bestemt teknologisk område.

Ved en overvågning scannes for nye patentansøgninger inden for et givet tidsinterval – typisk de sidste 3 måneder – inden for jeres teknologiområde og/eller i forhold til jeres samarbejdspartnere og konkurrenter.

 

Hvad er fordelen ved at få udarbejdet en patentovervågning?

I følger løbende med i den teknologiske udvikling, som jo ikke nødvendigvis udmønter sig i nye produkter, og hvor en patentansøgning i sig selv kan udgøre en barriere for, hvad I selv kan tillade jer at udvikle og kommercialisere.

Ved en overvågning reducerer I risikoen for at bruge udviklingskroner forgæves, ligesom en overvågning giver jer mulighed for at reagere på patentansøgninger, som I frygter kan volde problemer på sigt.

 

Hvad får I?

I får en rapport, hvor det er specificeret, hvad der er søgt efter samt selve søgeresultatet, der bl.a. omfatter navn på ansøger, abstract og tegning af det ansøgte. Ønsker I de fulde patentskrifter af udvalgte resultater, fremskaffes dette via links angivet i rapporten.