Udviklings- og projektdeltagelse


Har I brug for ekstern IPR support ?

i forbindelse med f.eks. et udviklingsprojekt, deltager vi gerne som projektmedarbejdere.

Som ekstern IPR support og deltager i udviklingsprojekter bidrager vi med diskussion af projektets fremdrift, de forskellige stage gates og hvilke IPR tiltag der er nødvendige og formålstjenlige.

Det kan være relevant, hvis I har megen patentaktivitet eller periodevis patentaktivitet, men dog ikke så megen at I ønsker at ansætte en fuldtidsmedarbejder.

I det tilfælde kan vi administrere jeres portefølje, foretage patentsøgninger og –vurderinger mens projekterne løber og evt. slutte af med udarbejdelse af patentansøgninger, hvis det er relevant.

Det kan også være relevant i forbindelse med enkeltstående projekter, hvor I er usikre på, om det er relevant at overveje en patentansøgning og I i øvrigt ønsker at blive dirigeret igennem projektet, så I ikke risikerer at krænke andres rettigheder.