Patenter og Brugsmodel


Patentansøgning eller en brugsmodelansøgning –

når I vil have en eneret på jeres nye tekniske konstruktion,

og hvad er forskellen?

En patentansøgning er et dokument, som beskriver jeres opfindelse, og som i det der benævnes ”krav” angiver, hvad tredjemand ikke må have lov til at producere, markedsføre og sælge i de lande, hvor et udstedt patent gælder.

Når patentet er udstedt, kan I således hindre andre i at kopiere det, der beskyttes i ”krav”. Et udstedt patent er således en eneret, som I har, der beskytter jeres nye teknologi, og som giver en teknisk løsning på et teknisk problem.

Patentet kan maksimalt gælde i 20 år.

En brugsmodelansøgning kaldes også det lille patent, idet en forskel til patentet er, at det ikke kræver så stor adskillelse fra den kendte teknologi.

En brugsmodel bruges derfor typisk til små opfindelser eller til opfindelser, hvor det er ønskeligt at få en rettighed igennem hurtigt.

Brugsmodellen beskytter ikke processer og kan maksimalt gælde i 10 år.

 

Hvad er fordelen ved at få udarbejdet en patentansøgning/brugsmodelansøgning?

I det øjeblik ansøgningen er indleveret ved en patentmyndighed, har I en eventuel fremtidig eneret på det, der er angivet i kravene.

TMP Patent indleverer typisk ved den Danske Patentmyndighed.

I har mulighed for at offentliggøre jeres opfindelse, uden at I dermed hindrer jer selv i at få ansøgningen udvidet til at gælde andre lande end det I har valgt nu og her, hvis I sørger for at indlevere inden 1 år fra den første indleveringsdato. Det hjælper TMP Patent naturligvis med at styre for jer.

 

Hvad får I?

I får en kopi af ansøgningsdokumentet, når dette er indleveret ved patentmyndigheden. For en patentansøgning vil I inden der er gået et år – typisk 4-8 måneder – få tilsendt en search-rapport, der er udarbejdet af patentmyndigheden, og hvor den angiver, hvor vidt man anser ansøgningen for at angå en patenterbar opfindelse.

TMP Patent vil naturligvis knytte kommentarer hertil, herunder hvilke eventuelle ændringer der kan anbefales. Et udstedt patent opnås typisk 2-5 år efter at ansøgningen er indleveret, bl.a. afhængig af den valgte myndighed og af opfindelsens karakter.

Har I valgt at indlevere en brugsmodelansøgning afhænger næste trin af, om I har valgt at få foretaget en nyhedsundersøgelse af konstruktionen beskrevet i dokumentet, eller om I har valgt at få den registreret så hurtigt som muligt.

Vælger I at få foretaget en nyhedsundersøgelse, vil der være nogen kommunikation frem og tilbage med myndigheden før den eventuelle registrering finder sted.

Fordelen ved denne procedure er, at I ved, at jeres registrering er blevet undersøgt ikke bare for formalia, men også om registreringen synes juridisk holdbar.

Ønsker I ikke at få foretaget en nyhedsundersøgelse, registreres ansøgningen, når formalia er godkendt.

Fordelen er den hurtige registrering, og at registreringen kan bruges i markedsførings øjemed ret hurtigt, men I ved ikke, om registreringen er juridisk holdbar. Dog kan I på et senere tidspunkt få registreringen undersøgt, hvis det bliver relevant.