Profil


TMP Patent startede i 2014 og ejes og drives af Tenna Pedersen.Tenna Pedersen

Min faglige baggrund er to tekniske kandidatuddannelser – tandlæge og civilingeniør inden for maskinteknologi.

Jeg har mere end 25 års erfaring med at arbejde med IPR med hovedfokus på patenter. Erfaringen spænder over ansættelser i industrien som patentchef til rådgiver i privat praksis samt ansættelse hos Den Danske Patentmyndighed.

Jeg har arbejdet med stort set alle aspekter inden for patentområdet

  • udarbejdelse af patentansøgninger samt procedering heraf
  • support ved retssager og licensindgåelse
  • håndtering af indsigelser hvor egen klient enten har ønsket et patent omstødt eller selv har fået et patent angrebet
  • patentsøgninger
  • afholdelse af patentkurser

Jeg kan repræsentere kunderne direkte ikke alene over for Den Danske Patentmyndighed men også overfor den Europæiske Patentmyndighed, idet jeg siden 2002 har haft den eftertragtede autorisation som ”European Patent Attorney”.

Mine kunder kommer fra små iværksættervirksomheder til mellemstore virksomheder, og jeg lægger stor vægt på at kunne formidle patent-lovstoffet, så mine kunder forstår det og hvordan det kan bruges i deres forretning.

Er I i tvivl om hvad I skal gøre, så kontakt mig, og/eller vi kan tage et uforpligtende møde.