Links


Søger I oplysninger om en national patentansøgning

eller et udstedt national patent herunder den øjeblikkelige status:

Patent og Varemærkestyrelsen; Danmark: https://www.dkpto.dk/

Det Svenske Patent- og Registreringskontor: https://www.prv.se/sv/

Det Norske Patent kontor: https://www.patentstyret.no/

Det Engelske Patent kontor: https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office

Det Tyske Patent kontor: https://www.dpma.de/

Det Amerikanske Patentkontor: https://www.uspto.gov/

Nyttige oplysninger generelt om  patentering og IPR

samt specifikke oplysninger omkring de til linket omhandlende rettigheder:

World Intellectual Property Organization (WIPO): https://www.wipo.int/portal/en/

Det Europæiske Patent kontor (EPO):  https://www.epo.org/

Informationer om og inspiration til den seneste tekniske udvikling

inden for udvalgte områder:

Ingeniøren: https://ing.dk/

Teknovition: https://teknovation.dk/

Oplysninger om bl.a. patentrettigheder,

hvis status er blevet udæsket:

Det danske patentankenævn: https://naevneneshus.dk/

De Danske Domstole: https://www.domstol.dk/Pages/default.aspx

Søgninger i internationale patentdatabaser:

Den Europæiske patentdatabase for søgninger: https://worldwide.espacenet.com/

Den Amerikanske patentdatabase for søgninger: https://patft.uspto.gov/