Risikostyring


Risikostyring omfatter flere elementer
  • Omstødelse af andres rettigheder ved indsigelse
  • Køb og salg af rettigheder(licensaftale)
  • Patentteknisk overvågning
  • Krænkelsesvurdering/freedom-to-operate
Risikostyring er for jer der er i gang med at udvikle et nyt produkt. På de markeder, hvor I ønsker at afsætte produktet, er det en god ide at få afklaret, om I har risiko for at løbe ind i patentrettigheder, som dækker jeres nye konstruktion.

 

Hvad er en krænkelsesvurdering/freedom-to- operate?

En krænkelsesvurdering kan tage udgangspunkt i en rettighed – et patentskrift – som I er vidende om, og hvor I ønsker at få afklaret, hvor stor risikoen er for at skriftet vil dække jeres konstruktion, og om I har risiko for at krænke det pågældende skrift.

Krænkelsesvurderingen kan også tage udgangspunkt i, at I ønsker at få en indikation af risici for at løbe ind i andres rettigheder på udvalgte markeder. Der vil derfor først blive udarbejdet en “search”/søgning og på basis heraf foretaget en vurdering. Dette benævnes også en freedom-to-operate.

 

Hvad er fordelen for jer ved at få udarbejdet en krænkelsesvurdering/freedom-to-operate?

I har mulighed for at designe produktet uden om en rettighed, afhængigt af hvornår I foretager analysen.

I har også mulighed for at overvåge patentansøgninger, som I anser for risikable i forhold til jeres produkter og nedlægge indsigelse, hvis der udstedes et patent, der vil genere jer.

Der er naturligvis også mulighed for at få udarbejdet en licensaftale i tilfælde af at rettigheden er så stærk, at det ikke er muligt at slippe uden om dens beskyttelsesomfang. Vi har stor erfaring i rådgivning i forbindelse med licensaftaler og kommercialisering.

 

Hvad får I?

Ud over en rapport, hvor risici samt forudsætningerne herfor er angivet, får I et godt beslutningsgrundlag for, om et produkt skal videreudvikles, og i givet fald hvilke faldgruber der måtte være.