Patentsøgninger / nyhedsundersøgelser


Er en patentansøgning under overvejelse?

Så er det måske en god ide at starte med en vejledende nyhedsundersøgelse.

 

En nyhedsundersøgelse /patentsøgning er en søgning i patentdatabaser, hvor den teknologi, som I har udviklet, holdes op mod patentskrifter inden for samme teknologiområde.

På baggrund af de fremfundne kendte teknologier kan det afgøres, om jeres teknologi i det mindste er ny.
Det er et krav for at opnå beskyttelse på en teknologi. Herudover kræves en vis adskillelse fra den kendte teknologi.

 

Hvad er fordelen for jer ved at få udarbejdet en nyhedsundersøgelse?

I forbindelse med udvikling af et nyt produkt er det ikke alene en økonomisk fordel at have afklaret, om produktet kan bære en ansøgning inden en evt. patentansøgning indleveres.

Det er også en fordel i forhold til i højere grad at kunne målrette ansøgningen mod det, der er væsentligt nyt set på baggrund af de teknologier, der fremfindes ved nyhedsundersøgelsen og hermed højne kvaliteten af ansøgningen.

 

Hvad får I?

I får en rapport, hvor de teknologier der er fremfundet som mest relevante er beskrevet samt en vurdering af, om jeres teknologi på det foreliggende grundlag vurderes til at kunne bære en patentansøgning eller en brugsmodelansøgning.

Et estimat af hvad prisen vil være for udarbejdelse af en ansøgning vil – når muligt – blive angivet.

Rapporten indgår således som en væsentlig del i jeres beslutningsproces for, om I ønsker at gå videre med en beskyttelse af jeres teknologi.